Andedop och vapenvägran – pacifism i den tidiga pingströrelsen

Församlingsledningen på Apostolic Faith Mission Azusa Street, världens första pingstförsamling och en av de första i USA att acceptera alla etniciteter

Församlingsledningen på Apostolic Faith Mission Azusa Street, världens första pingstförsamling och en av de första i USA att acceptera alla etniciteter

Det inte många vet är att största delen av den tidiga Pingströrelsen var pacifistisk, framför allt i USA. För någon vecka sedan arrangerade vi i Kristna Fredsrörelsen Uppsala en samtalskväll där vi grävde oss ner i hur det såg ut i pingströrelsens vagga i början av 1900-talet, och upptäcker att vapenvägran var väldigt vanligt förekommande. Med hjälp av antologin Pentecostals and Nonviolence utgiven av Pentecostals and Charismatics for Peace and Justice kollade vi igenom tidiga uttalanden från centrala pingstledare såväl som från hela samfund. Några exempel:

Assemblies of God, USA:s största pingstsamfund, hade pacifism som officiellt ställningstagande i 50 år, från 1917 till 1967:

Resolution Concerning the Attitude of the General Council of the Assemblies of God Toward any Military Service which Involves the Actual Participation in the Destruction of Human Life.
While recognizing human Government as of divine ordination and affirming our unswerving loyalty to the Government of the United States, nevertheless we are constrained to define our position with reference to the taking of human life.
WHEREAS, in the Constitutional Resolution adopted at the Hot Springs General Council, April 1-10, 1914, we plainly declare the Holy Inspired Scriptures to be the all-sufficient rule of faith and practice, and
WHEREAS the Scriptures deal plainly with the obligations and relations of humanity, setting forth the principles of ”Peace on earth, good will toward men.” (Luke 2:14); and
WHEREAS we, as followers of the Lord Jesus Christ, the Prince of Peace, believe in implicit obedience to the Divine commands and precepts which instruct us to ”Follow peace with all men,” (Heb. 12:14); ”Thou shalt not kill,” (Exodus 20:13); ”Resist not evil,” (Matt. 5:39); Love your enemies,” (Matt. 5:44): etc. and
WHEREAS these and other Scriptures have always been accepted and interpreted by our churches as prohibiting Christians from shedding blood or taking human life;
THEREFORE we, as a body of Christians, while purposing to fulfill all the obligations of loyal citizenship, are nevertheless constrained to declare we cannot conscientiously participate in war and armed resistance which involves the actual destruction of human life, since this is contrary to our view of the clear teachings of the inspired Word of God, which is the sole basis of our faith.

Läs mer

Annonser

Vaccinera för fred gratis med din blogg

Just nu söker UNICEF en hälsospecialist till konfliktområden i Afghanistan. I tjänsten ingår bland annat att massvaccinera miljontals barn mot stelkramp, polio och mässling.

Jag skulle gärna ta mig an uppdraget, men eftersom jag har lite annat att göra om dagarna så publicerar jag den här bloggposten istället. Då vaccinerar jag nämligen 95 barn runtom i världen mot stelkramp tillsammans med Apotek Hjärtat. Det är också bra.

Jag är med UNICEF i kampen för varenda unge. Vill du också vara med och förändra barns liv? Bli Världsförälder här: unicef.se/bli-varldsforalder. För 100 kronor i månaden är du med och ser till att barn över hela världen får vaccin, medicin, rent vatten och utbildning.

Har du en blogg och vill vaccinera ytterligare 95 barn? För varje bloggare som publicerar den här bloggposten mellan 16 april och 13 maj så skänker Apotek Hjärtat 95 stelkrampsvaccin. Läs mer och hämta bloggmaterial på unicef.se/sprid-budskapet/bloggkampanj

Avgår Tolgfors först nu?

Tolgfors kompisar?

Kung Saud - Tolgfors kompis?

Först blev jag jätteglad när jag läste att Tolgfors avgår på grund av #saudivapen. Men sen slog det mig att det också har en tragisk sida. Själva avgången är förstås inte tragisk – den visar att det går att stoppa staten med ickevåldsmetoder när den bryter mot mänskliga rättigheter – men som smarta Anna Ek från Svenska Freds poängterar så löser avgången inte mycket eftersom vi har ett strukturellt problem, svensk vapenexport kännetecknas av stängdhet, skrupelfrihet och korruption. Men jag tycker också det är tragiskt att försvarsministern avgår först nu – vi har ju exporterat vapen till Saudiarabien i flera år. Det har inte varit en hemlighet.

Någon vecka innan SR avslöjade planerna på att hjälpa Saudiarabien att bygga en vapenfabrik publicerades statistiken för den svenska vapenexporten där Saudiarabien var det land vi exporterar näst mest vapen till för ett värde på 2,86 miljarder kronor. Liknande siffror har publicerats varje år de senaste sju åren. Då var det inga krav på avgång. Det SR lyckades göra nu var att ta i med allt vad de hade – och det lyckades. Folkets vrede upptändes, och då förmår inte en minister sitta kvar.

Men låt oss inte ge upp utan fortsätta pressa på politikerna att alla export till diktaturer, länder som bryter mot mänskliga rättigheter och länder i krig ska upphöra. Tolgfors avgång visar att det ger resultat. Skriv på missförtroendeförklaringen här! Och här kan du skriva på för ett starkt internationellt avtal som sätter upp regler för vapenhandel – i dagsläget är bananer mer reglerade än vapen, något saudiaffären verkligen visar.

DN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. SvD: 1, 2, 3, 4, 5, 6. SR: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dagen: 1, 2. SVT: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Micael, Michael och Jesus del 2 – vapenindustrins kostnader!

Uppsalagruppens film som lobbade för ett starkt vapenhandelavtal har fått mycket stor publik runtomkring i världen och vi förstår att den har varit uppskattad. Därför kommer nu en uppföljare!

Vi avser även att alla andra kristna fredsare i Uppsala ska få möjligheten till att göra något slags event mitt i det centrala Uppsala där vi ska presentera Speak out-kampanjen. Därför vill vi uppmuntra er alla till att skicka in förslag till oss här på hemsidan på vad man kan göra.

Dessutom vill vi nu kort redogöra för Kristna Freds årsmöte i Alvik som gick av stapeln i helgen med drygt 50 deltagare. På fredagkvällen fick vi en mycket intressant presentation dels av det suveräna arbetet Salaams vänner där kristna och muslimska ungdomar mötts, tränat på konflikthantering, rest till Egypten och åkt runt till skolorna i Sverige för att visa att alla är människor oavsett religiös tillhörighet eller inte, och därmed ska vi behandla varandra med respekt och kärlek.

Esraa och Michael från Egypten

Esraa och Michael från Egypten

Efter att de hade presenterat sitt arbete som går att läsa om mer på Kristna Freds hemsida så kom två aktivister från Egypten och berättade om demokratiseringsarbetet de bedriver i IYDA som är en ickevåldsorganisation. De delade erfarenheter från revolutionen i Egypten, hur de blivit beskjutna med tårgasor och gummikulor såväl som med skarp eldgivning. De berättade att det var på grund av den förnedring de hade m,ött under lång tid från polis utsända av Mubarak som folket reste sig och genom ickevåld visade att det räcker nu. Med filmer och medryckande föredrag peppade de oss alla att kämpa för en bättre och fredligare värld. Vi fick också reda på intressanta fakta som man sällan får höra i vår västerländska medier, till exempel att det skeende som mynnade ut i revolution startade 2007 och att 26 torg var involverade i upproren, inte bara Tahirtorget.

För övrigt ska vi snart skicka ut kallelse till ett lokalt årsmöte i Uppsala, vilket vi hört röster om att man förväntar sig.

Här finns en bra debattartikel i Dagen av några kristna fredsare.

Justinus Martyren (d. 160) om krig

Justinus”Vi som var fulla av krig, mord mot varandra och all ondska har var och en förvandlat sina krigsredskap – svärd till plogar och spjut till jordbruksredskap. Nu odlar vi fruktan för Gud, rättvisa, vänlighet mot människor, tro, och förhoppningen om framtiden given till oss av Fadern genom den Korsfäste… Ju mer vi förföljs och blir martyrer, desto mer kommer andra i desto större mängder till tro.” (Dialog med Tryfon 110, The Ante-Nicene Fathers, Alexander Roberts and James Donaldson, Grand Rapids, Michigan , Vol. I, omtryckt 1977, s. 254)